(1)
Hanssen, H.; Sommerseth, R. Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten. NorTidHelse 2015, 10, 62-75.