(1)
Grønvik, C. K. U.; Julnes, S. G.; Ødegård, A. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. NorTidHelse 2015, 10, 91-105.