(1)
Olsø, T. M.; Almvik, A.; Norvoll, R. Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team. NorTidHelse 2015, 10, 121-131.