(1)
JulnesS. G.; GrønvikC. K. U.; EinesT. F. Praksisveilederes Opplevelse Av Et Nytt Veilednings- Og vurderingsverktøy for Sykepleierstudenter I Praksis – En Evalueringsstudie. NorTidHelse 2015, 11, 122–136.