(1)
Tørris, C.; Rach, M. K.; Solhaug, L. M. Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning. NorTidHelse 2015, 11, 180–191.