(1)
Ulleberg, A. M.; Johannesen, B. Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte. NorTidHelse 2015, 11, 32-42.