(1)
Ulvund, I.; Dale, K. Y.; Ødegård, A. Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik. NorTidHelse 2015, 11, 86-96.