(1)
BjørkquistC. Erfaringer Med Helsemonitorering for KOLS-Pasienter. NorTidHelse 2015, 11, 200-211.