(1)
Halding, A.-G.; Fossøy, A. B.; Moltu, C.; Grov, E. K. «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking. NorTidHelse 2016, 12, 34–48.