(1)
Killie, P. A.; Debesay, J. Sykepleieres Erfaringer Med Samhandlingsreformen Ved Korttidsavdelinger På Sykehjem. NorTidHelse 2016, 12.