(1)
SkyrudR. V.; TrollvikA. Sykelig Overvektiges Erfaringer Og Utfordringer Med å Delta I En Livsstil Intervensjon, -Et Beskrivende Design. NorTidHelse 2019, 15, 16.