(1)
Dahl, K.; Lohne, V.; Nortvedt, L. Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. NorTidHelse 2019, 15, 16.