(1)
Thorvaldsen Smith, S.; Haraldstad, K. Implementering Av PICC-Line – En Kvalitativ Studie Av Anestesisykepleieres Erfaringer. NorTidHelse 2019, 14.