(1)
Thorvaldsen Smith, S.; Haraldstad, K. Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. NorTidHelse 2019, 14.