(1)
LøkenT. D.; KirchhoffJ. W. Samarbeidets vilkår Etter Samhandlingsreformen - En Enkeltcase-Studie. NorTidHelse 2018, 14.