(1)
Totcheva, C. Øverås; Vedeler, J. S.; Slettebø, Åshild. Forutsetninger for Vellykket Sosial Innovasjon I Sykehjem: Ledernes Perspektiv – En Kvalitativ Intervjustudie. NorTidHelse 2019, 15.