(1)
Eines, T. F.; Mundal, I. P.; Grønvik, C. K. U. . Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?. NorTidHelse 2021, 17.