(1)
Rønningen, G. E.; Ausland, L. H.; Torp, S. Masteroppgaver Som Viktige Bidrag Til Kunnskapsbasert Helsefremmende Arbeid?. NorTidHelse 2021, 17.