(1)
Amsrud, K. E.; Skaug, E.-A. .; Saunes, J.; Undheim, L.-T. .; Lyberg, A. . Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier. NorTidHelse 2021, 17.