(1)
Myhrene Steffenak, A. K.; Hjellestad Hauge, M.; Steinseth, E. B. Unge Jenters Oppfatning Av Hvordan Stress pÄvirker Kroppen Deres : En Fenomenografisk Studie. NorTidHelse 2021, 17.