(1)
Renberg, H.; Sommerseth, E.; Johannessen, A. Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket? En kvalitativ studie med mannlige sykepleierstudenter. NorTidHelse 2022, 18.