(1)
Andersen, I. A.; Øygard, S. H.; Fossøy, A. B. .; Gornitshni, K. S. . Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta. NorTidHelse 2022, 18.