(1)
Grue, M.; Hofsø, K.; Dihle, A.; Steindal, S. A. Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie. NorTidHelse 2023, 19.