(1)
Sønderskov, M. Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?. NorTidHelse 2023, 19.