(1)
Skaug, E.-A.; Røssland, A. .; Lyberg, A.; Raustøl, A.; Helgesen, A. K. Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt: Erfaringer fra et prosjekt ved praksisstudier i sykehjem. NorTidHelse 2023, 19.