Thingnes, E. R., & Stalsberg, R. (2010). Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6(2), 14–28. https://doi.org/10.7557/14.1181