LillevikO. G., & ØienL. (2010). Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6(2), 84-96. https://doi.org/10.7557/14.1191