Kvangarsnes, M. (2010). Kåre Heggen: Kvalifisering for profesjonsutøving: Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar; Abstract forlag, 2010. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(2), 121–122. https://doi.org/10.7557/14.1193