Sørfonden, W. B. (2011). Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), 3–15. https://doi.org/10.7557/14.1823