Wanvik, A. K. (2011). Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), 33–47. https://doi.org/10.7557/14.1825