Rognsaa, R., & Fredriksen, S.-T. D. (2011). 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7(1), 49–60. https://doi.org/10.7557/14.1826