Mæhre, K. S., & Storli, S. L. (2011). Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), 91–109. https://doi.org/10.7557/14.1829