GranS. V., & LandmarkB. T. (2012). Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem?. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 34-46. https://doi.org/10.7557/14.2330