EinesT. F., & ThylenI. (2012). Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 94-107. https://doi.org/10.7557/14.2334