ØienL., & LillevikO. G. (2009). Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 79-86. https://doi.org/10.7557/14.241