Sommerseth, R., & Hanssen, H. (2012). Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(2), 59–74. https://doi.org/10.7557/14.2410