Aars, N. A., & Aars, M. (2012). Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli og Tom Clement Ludvigsen: Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(2), 84–85. https://doi.org/10.7557/14.2412