Høium, K. (2009). Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 87–99. https://doi.org/10.7557/14.243