Pedersen, K. L., & Einarsen, K. A. (2013). Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 9(1), 35-49. https://doi.org/10.7557/14.2562