Hansen, G. V., & Ramsdal, H. (2014). Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 10(1), 30–42. https://doi.org/10.7557/14.3008