Evju, A. S., Klette, G. S., Kasen, A., & Bondas, T. (2014). ”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(1), 70–82. https://doi.org/10.7557/14.3011