Kitzmüller, G. (2015). Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), 1–3. https://doi.org/10.7557/14.3318