Rommetveit, M., & Tollefsen, A. (2015). Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), 4–18. https://doi.org/10.7557/14.3319