Aarseth, E. M., Korsnes, M. S., Ulstein, I. D., Tjernæs, I.-M., & Mcpherson, B. A. (2015). Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 10(2), 33-44. https://doi.org/10.7557/14.3321