GripsrudB. H., SøilandH., & LodeK. (2015). Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 10(2), 45-61. https://doi.org/10.7557/14.3322