Grønvik, C. K. U., Julnes, S. G., & Ødegård, A. (2015). En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), 91–105. https://doi.org/10.7557/14.3325