Hagtvedt, M. L., & Eri, T. S. (2015). Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), 139–150. https://doi.org/10.7557/14.3329