Tørris, C., Schøyen, K. H., & Wiklund, E. M. (2015). Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), 151–159. https://doi.org/10.7557/14.3330