JulnesS. G., GrønvikC. K. U., & EinesT. F. (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 11(1), 122–136. https://doi.org/10.7557/14.3484