Tørris, C., Rach, M. K., & Solhaug, L. M. (2015). Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(1), 180–191. https://doi.org/10.7557/14.3488